postępować

postępować
postępować {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk Ia, postępowaćpuję, postępowaćpuje {{/stl_8}}– postąpić {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIb, postępowaćpię, postępowaćpi {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'idąc krok za krokiem, posuwać się do przodu; iść za kimś, za czymś, zbliżać się do kogoś, czegoś; stąpać, kroczyć': {{/stl_7}}{{stl_10}}Oddział postępował za uciekającym nieprzyjacielem. Postępowali śladami zwierzyny. Postąpił kilka metrów w jego kierunku. Postąpił ku wyjściu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'działać, poczynać sobie w pewien sposób w określonej sytuacji; obchodzić się z kimś, czymś w pewien sposób; zachowywać się, sprawować się, czynić': {{/stl_7}}{{stl_10}}Postępować dobrze, źle, ostrożnie, nierozważnie. Postąpił zgodnie z jego radą. Postępował ze swymi dziećmi bardzo delikatnie i wyrozumiale. Postąpił nieuczciwie względem żony. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'posuwać się w rozwoju, robić postępy; doskonalić się, ulepszać się': {{/stl_7}}{{stl_10}}Budowa postępuje niezwykle sprawnie. Prace konserwatorskie postąpiły do przodu po otrzymaniu nowych dotacji. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w odniesieniu do stanu fizycznego lub psychicznego: przechodzić do coraz to wyższych stadiów; nasilać się, wzmagać się, wzrastać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jego głuchota postępowała z latami. Jej choroba psychiczna postąpiła w ostatnim czasie zastraszająco szybko. Postępujący zanik mięśni.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}paraliż postępujący [postępowy]; porażenie postępujące {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • postępować — ndk IV, postępowaćpuję, postępowaćpujesz, postępowaćpuj, postępowaćował postąpić dk VIa, postępowaćpię, postępowaćpisz, postępowaćstąp, postępowaćpił 1. «stąpając, krocząc posuwać się naprzód, iść za kimś» Postępować krok w krok za kimś, śladem… …   Słownik języka polskiego

  • postępować — Coś postępuje wielkimi krokami zob. krok 4. Postępuj jak człowiek (jak ludzie) zob. człowiek 14 …   Słownik frazeologiczny

  • postąpić — → postępować …   Słownik języka polskiego

  • droga — 1. Być na dobrej drodze «rozumować, myśleć prawidłowo»: (...) sprawiał wrażenie, że nie obchodzą go rewelacje Jakuba. – Jest pan na dobrej drodze, panie profesorze (...). M. Saramonowicz, Siostra. 2. Być na (dobrej, najlepszej, prostej) drodze do …   Słownik frazeologiczny

  • iść — ndk, idę, idziesz, idź, szedł, szła, szli 1. «przenosić się z miejsca na miejsce, posuwać się stawiając kroki; stąpać, kroczyć; w pochodzie: maszerować» Iść pieszo, piechotą, na piechotę. Iść na palcach. Iść ostrożnie, pewnie, śmiało. Iść na… …   Słownik języka polskiego

  • grać — 1. pot. Co jest grane? «o co chodzi?, co się dzieje?»: – Co jest grane? – pytam bardziej przez uprzejmość niż z zainteresowania. M. Bukowski, Wysłannik. 2. Grać, bawić się (z kimś) w kotka i myszkę, w ciuciubabkę «zwodzić kogoś, postępować… …   Słownik frazeologiczny

  • przykład — m IV, D. u, Ms. przykładadzie; lm M. y 1. «wzór do naśladowania; człowiek, fakt, postępek godne naśladowania» Przykład rodziców. Być dla kogoś przykładem. Stawiać siebie, kogoś za przykład. Iść, robić coś za czyimś przykładem. Przykład idzie z… …   Słownik języka polskiego

  • Polish Army oaths — Polish Armed Forces Branches …   Wikipedia

  • być — ndk jestem, jesteś, są, będę, będziesz, będą, bądź, był I w funkcji samodzielnej «zajmować pewne miejsce w rzeczywistości» 1. «mieć byt, istnieć, żyć» Cichy, jakby go nie było. Pomnik jest do dzisiaj. Nie było cię jeszcze na świecie. Był sobie… …   Słownik języka polskiego

  • droga — ż III, CMs. drodze; lm D. dróg 1. «wydzielony pas ziemi łączący poszczególne miejscowości lub punkty terenu, przystosowany do komunikacji» Droga leśna, polna, wiejska. Droga asfaltowa, brukowana, kamienista. Dobra, zła droga. Droga szeroka, wąska …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”